Loading…

Afghanistan-uka 2015 er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til programmet. Sentrale afghanske og internasjonale eksperter og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstoler og delta i debatter. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad. De fleste av arrangementene vil foregå hos Røde Kors i Hausmanns gate 7 i Oslo. 

The Afghanistan Week 2015 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO), along with a host of Norwegian NGOs. Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate. Most events will take place at Hausmanns gate 7, hosted by The Norwegian Red Cross.

Back To Schedule
Tuesday, March 24 • 18:00 - 21:00
Kvinners rettigheter i Afghanistan: aktivistkurs (Oslo)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Påmelding: send epost merket aktivistkurs til afghanistanuka@gmail.com

I hele høst og vinter har en stor og engasjert gruppe møttes månedlig for å lære mer og diskutere kvinners rettigheter i Afghanistan. Kurset er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Nansen Fredssenter og FOKUS. En rekke sentrale temaer er tatt opp: situasjonen i Afghanistan, lovverk, internasjonale prosesser og likestilling. Nå har vi kommet til handlingenes kraft. Denne kvelden er siste kveld i denne kursrekken, men åpent for alle (krever påmelding). Hva kan vi gjøre? Nytter det? Hvordan kan vi jobbe for å bedre situasjonen for kvinner i Afghanistan? Vi har fått inn spennende kursholdere:

  • Horia Mosadiq, Amnesty International researcher on Afghanistan.
  • Gro Lindstad, FOKUS: hvordan jobber organisasjoner for kvinners rettigheter? Hvordan gjøre en innsats innen FN-systemet
  • Merethe Engen Enerstvedt, Britt Karin Rotmo, Lise Kokkvold og Kathrine F. Rosenberg,  Aksjonsgruppa for Farida: Kjøkkenbordsaktivisme, ikke skrivebordstaktikk. Når lokalt engasjement skaper resultater

Innledningene etterfølges av gruppearbeid og diskusjon.

Moderator: Norunn Grande, Nansen Fredssenter 

Påmelding: send epost merket aktivistkurs til afghanistanuka@gmail.com
 

Moderators
avatar for Norunn Grande

Norunn Grande

Spesialrådgiver/Special Advisor, Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD)
Norunn Grande is a special advisor at Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD), working on peace education and dialogue facilitation. Since 2001 she has worked with Afghan Diaspora in Norway. In 2014 she conducted workshops with midwives from ten provinces in Afghanistan, "Midwives... Read More →

Speakers
avatar for Merethe Engen Enerstvedt

Merethe Engen Enerstvedt

Veterinær og småbruker fra Norsinni, Nordre land. Nå også leder av Aksjonsgruppa for Farida
Merethe Engen Enerstvedts Afghanistan-engasjement våknet da datterens skolevenninne Farida ble tvangsreturnert fra Dokka til Kabul 14. februar 2015. To dager etter var hun leder for aksjonsgruppa. Den første uka samlet gruppa inn 150 000 NOK og sørget for støttekonsert i Dokkahallen... Read More →
avatar for Lise Kokkvoll

Lise Kokkvoll

Styremedlem i Aksjonsgruppa for Farida
Styremedlem i støttegruppen for Farida og en av foreldrekontaktene i 4 trinn på Dokka barneskole som er trinnet Farida gikk i før hun ble tvangsutsendt.
avatar for Gro Lindstad

Gro Lindstad

Executive Director, FOKUS - Forum for Women and Development
Gro Lindstad is the Executive Director of FOKUS - Forum for Women and Development since 2011. Prior to that, she was Chief of Intergovernmental Relations at UNIFEM HQ in New York, responsible for relationship strategies towards parliamentarians and governments/ministries and strategic... Read More →
avatar for Horia Mosadiq

Horia Mosadiq

Amnesty International
Horia Mosadiq is 41 -years-old Afghan human rights activist and journalist with around 20 years of work experience in Afghanistan and the region, in the fields of media, human rights, transitional justice and women rights. Award Winner of 2007 national human rights award in Afghanistan... Read More →
avatar for Kathrine F. Rosenberg

Kathrine F. Rosenberg

Styremedlem av Aksjonsgruppa for Farida
Kathrine F. Rosenberg er autorisert fotterapeut og foreldrekontakt på 4. trinnet Dokka barneskole. Medlem av aksjonsgruppa. Engasjert medmenneske som ønsker å være med å kjempe mot urettferdigheten i denne saken. Var med å arrangerte støttekonsert for Farida og er aktiv p... Read More →
avatar for Britt Karin Rotmo

Britt Karin Rotmo

Nestleder i Aksjonsgruppa for Farida
Jobber til daglig som lektor ved Dokka videregående skole, underviser på yrkesfaglinjen IKT-servicefag og i engelsk, er nå også nestleder i Aksjonsgruppa for Farida. Her har hun ansvaret for gruppens Facebook-profil. Hun bidrar også til at engasjementet holdes oppe så folk ikke... Read More →


Tuesday March 24, 2015 18:00 - 21:00 CET
Hausmanns gate 7 Hausmanns gate 7, Oslo

Attendees (0)